Samospráva ÚMČ Praha 14

52

Číslo Jednání Soubor
71/RMČ/2005 k zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k. ú. Hloubětín s návrhem na uzavření kupní smlouvy Otevřít dokument
70/RMČ/2005 k zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 2626/35, k. ú. Kyje panu Petru Korcovi, bytem Na Zámyšli 4, Praha 5 Otevřít dokument
69/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o. Otevřít dokument
68/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
65/RMČ/2005 k žádosti na znovuprojednání prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9 Otevřít dokument
63/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
60/RMČ/2005 k žádosti o poskytnutí slevy ve výši 20% z nájemného za užívání bytu v č. p. 1087 za období od 10/2004 do 1/2005 včetně Otevřít dokument
73/RMČ/2005 k dalšímu postupu ve věci objektu č. p. 902 v ulici Generála Janouška Otevřít dokument
72/RMČ/2005 k návrhu na odprodej pozemku parc. č. 551/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
67/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5. 195 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č.p. 641 ulice Konzumní, Praha 9 a 500 Kč na nákladech řízení v souladu s vykonatelným rozsudkem 9C 184/2000 Otevřít dokument
62/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
61/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+kk v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
59/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0000045018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 a na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 3049155175 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
58/RMČ/2005 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
57/RMČ/2005 k uvolnění finančního příspěvku pro pořádání Miss Gypsy World Otevřít dokument
56/RMČ/2005 k návrhu Pravidel pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
55/RMČ/2005 k personálnímu složení Komise životního prostředí Otevřít dokument
54/RMČ/2005 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 Otevřít dokument
53/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument