Samospráva ÚMČ Praha 14

53

Číslo Jednání Soubor
616/RMČ/2008 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 14 v č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
608/RMČ/2008 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2009 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2009 Otevřít dokument
613/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
612/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
621/RMČ/2008 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 15. 12. 2008 do 30. 6. 2009 Otevřít dokument
607/RMČ/2008 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2009 Otevřít dokument
620/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací Otevřít dokument
615/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
611/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 494, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
614/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 847, ul. Generála Janouška, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
610/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
618/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2579/6 až 2579/12 vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
606/RMČ/2008 připomínky městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení Otevřít dokument
619/RMČ/2008 k vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská č. 55, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
609/RMČ/2008 k návrhu na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2008 Otevřít dokument
617/RMČ/2008 k návrhu na započetí příprav na vybudování nových parkovacích míst v Lednické ulici na pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje Otevřít dokument