Samospráva ÚMČ Praha 14

53

Číslo Jednání Soubor
14/RMČ/2013 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
15/RMČ/2013 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
16/RMČ/2013 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
17/RMČ/2013 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
18/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
19/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
20/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
21/RMČ/2013 k návrhu na nesouhlas s přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
22/RMČ/2013 k návrhu na nesouhlas s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
23/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
24/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
26/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
27/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
28/RMČ/2013 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 a do bytu v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2013 k žádosti o prodloužení termínu úhrady kupní ceny bytové jednotky v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
30/RMČ/2013 k žádosti na vrácení jistiny - po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
32/RMČ/2013 k návrhu organizační změny odboru hospodářské správy Otevřít dokument
33/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k veřejně prospěšné stavbě určené pro geriatrické centrum na pozemku parc. č. 201/1 a 201/2 v k. ú. Černý Most v ploše veřejného vybavení VV územního plánu SÚ hl. m. Prahy Otevřít dokument
34/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k záměru na dočasné umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a prodeje sypkých materiálů na pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2 a 2846/3 v k. ú. Kyje při ul. Průmyslová Otevřít dokument
35/RMČ/2013 k Plánu zlepšování projektu Zdravá MČ - místní Agenda 21 pro rok 2013 Otevřít dokument
36/RMČ/2013 k přijetí daru od p. Jana Pátka, V Záhorském 536, Praha 9, IČ: 47143151 na zajištění činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14 Otevřít dokument
37/RMČ/2013 k návrhu na úpravu v pravidlech pro poskytování grantů MČ Praha 14 na rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu Zdravé MČ - MA 21 Otevřít dokument
38/RMČ/2013 k návrhu na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2013 v oblasti 2 Otevřít dokument
39/RMČ/2013 k návrhu na pověření grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb Otevřít dokument
40/RMČ/2013 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
41/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2013 Otevřít dokument
42/RMČ/2013 k realizaci projektu Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14 Otevřít dokument
43/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování terénního programu v roce 2013 Otevřít dokument
44/RMČ/2013 k návrhu na realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2013 Otevřít dokument
45/RMČ/2013 k další spolupráci se společností Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2013 k další spolupráci se společností Agencie TMT, se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 Otevřít dokument
47/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská a prostoru č. 1 o celkové ploše 61,24 m 2 v budově č. p. 907 při ulici Metujská, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
48/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky optických kabelů do pozemků parc. č. 566/41, 566/78, 566/80, 566/87 a 566/95, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
49/RMČ/2013 ke schválení dočasného pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
50/RMČ/2013 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
51/RMČ/2013 ke stanovení osobního příplatku Mgr. Pavlu Holubcovi, pověřeného vedením Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
52/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru Mateřské škole SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
53/RMČ/2013 k návrhu na stanovení pořadí domů pro odprodej bytových jednotek Otevřít dokument