Samospráva ÚMČ Praha 14

53

Číslo Jednání Soubor
88/RMČ/2005 k návrhu na úpravu směrné části územního plánu pro část pozemku parc. č. 1389/1 kat. území Hloubětín v území čistě obytném (OC) z koeficientu B 9 na D 9 Otevřít dokument
86/RMČ/2005 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 292/3, k. ú. Hostavice o výměře 1146 m2 panu Martinu Mikulenčákovi Otevřít dokument
85/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 844, k. ú. Kyje o výměře 265 m2 za cenu 2 200 Kč/m2 Otevřít dokument
84/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje Otevřít dokument
90/RMČ/2005 k návrhu na přihlášení městské části Praha 14 do výběrového řízení Pivovary Staropramen městům Otevřít dokument
89/RMČ/2005 k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z 0700/05, Z 0740/05, Z 0935/05 Otevřít dokument
87/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a k uzavření kupní smlouvy na prodej silničních panelů p. Františku Jansovi, bytem Branská 956, Praha 9 Otevřít dokument
83/RMČ/2005 ke zveřejnění záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2051/3, k. ú. Kyje, s Pražskou energetikou, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Otevřít dokument
82/RMČ/2005 ke zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku parc. č. 2344, k. ú. Kyje firmě Skleněné kameny, spol s r. o., Turnov, Nádražní 485, Otevřít dokument
81/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu v nebytových prostorách objektu č. p. 846 a 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 Otevřít dokument
80/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
79/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d), g), h) obč. zák. Otevřít dokument
78/RMČ/2005 k návrhu na přidělení dvou bytů o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ulice Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
77/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
76/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
74/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
75/RMČ/2005 k dodatku č. 1/2005 k Postupu při hospodaření příspěvkových organizací, správě a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument