Samospráva ÚMČ Praha 14

54

Číslo Jednání Soubor
626/RMČ/2008 k návrhu na převody části odměny od Penzijního fondu KB příslušným zaměstnancům Otevřít dokument
631/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
638/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
630/RMČ/2008 k návrhu na uzavření zástavní smlouvy a na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v č. p. 1087-1090 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
627/RMČ/2008 k návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce hl. m. Prahy Otevřít dokument
622/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
635/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů PREdistribuce, a. s., do pozemků v k. ú. Kyje Otevřít dokument
636/RMČ/2008 k návrhu na svěření pozemků - zeleně u bytových domů a mateřské školy v lokalitě Jahodnice do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
634/RMČ/2008 k návrhu na vyjmutí budovy č. p. 1060, k. ú. Černý Most, ul. Generála Janouška, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
624/RMČ/2008 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2008 Otevřít dokument
629/RMČ/2008 k návrhu vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2009 v sociální oblasti Otevřít dokument
633/RMČ/2008 k žádosti o prodloužení lhůty do 31. 1. 2009 k úhradě dluhu váznoucím na bytě v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most a na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu Otevřít dokument
625/RMČ/2008 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
639/RMČ/2008 k návrhu převodu pozemků parc. č. 888/7, 888/8, 888/9 a 889/3 v k. ú. Hostavice z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
623/RMČ/2008 k návrhu Organizačního řádu od 1. 1. 2009 Otevřít dokument
632/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
637/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2818/1, k. ú. Kyje o výměře cca 100 m2 Otevřít dokument
628/RMČ/2008 k návrhu vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2009 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit Otevřít dokument
640/RMČ/2008 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever+jih Otevřít dokument