Samospráva ÚMČ Praha 14

55*

Číslo Jednání Soubor
130/RMČ/2017 k návrhu na připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Otevřít dokument
131/RMČ/2017 k uzavření dohody o podmínkách ukončení smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 1006 a Kováckou sportovní z.s. Otevřít dokument
132/RMČ/2017 k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2017 Otevřít dokument
133/RMČ/2017 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
134/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
135/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
136/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje Otevřít dokument
137/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
138/RMČ/2017 na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka osobního automobilu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
139/RMČ/2017 k zajištění smluvního vztahu při výstavbě hotelu Alex Otevřít dokument
140/RMČ/2017 k uzavření smlouvy s Nadačním fondem pro rozvoj městské části Praha 14, IČ: 631 13 554 a k souvisejícímu převodu hmotné nemovité věci do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument