Samospráva ÚMČ Praha 14

58

Číslo Jednání Soubor
68/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s využitím nebytových prostor v objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 pro potřeby městské části Praha 14 Otevřít dokument
63/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 5.500 Kč o. s. Zajíček na koni Otevřít dokument
58/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
71/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem pozemků v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů Otevřít dokument
76/RMČ/2009 k návrhu výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Velkoborská, Kyje od žadatelů Soni Hanušové a Jiřího Hanzla Otevřít dokument
60/RMČ/2009 k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na rok 2009 Otevřít dokument
79/RMČ/2009 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
65/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
72/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2690/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
62/RMČ/2009 k návrhu na finanční příspěvek k obnově památníku odbojů v Praze 4 - Spořilově Otevřít dokument
73/RMČ/2009 k žádosti o prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 13 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
67/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
78/RMČ/2009 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
69/RMČ/2009 k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
77/RMČ/2009 k prodloužení pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 od 21. 4. 2009 do 31. 7. 2009 Otevřít dokument
74/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění balkonu nad pozemkem parc. č. 2785, k. ú. Kyje, se společností KD Beta, a. s. Otevřít dokument
75/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
61/RMČ/2009 k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2009 Otevřít dokument
70/RMČ/2009 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú. Kyje, Hloubětín a Černý Most za účelem umístění a provozování plakátovacích ploch Otevřít dokument
64/RMČ/2009 k návrhu na určení dnů a doby svatebních obřadů v Galerii 14 Otevřít dokument
59/RMČ/2009 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument