Samospráva ÚMČ Praha 14

58*

Číslo Jednání Soubor
235/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Sportovní den na základních školách Otevřít dokument
236/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
237/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
238/RMČ/2017 k ustanovení hodnotící komise a kritérií hodnocení ke zveřejněnému záměru na pronájem kavárny v Pilské Otevřít dokument
239/RMČ/2017 k řešení dopravní situace rekonstrukce ul. Českobrodská Otevřít dokument
240/RMČ/2017 k zajištění úklidu autobusové zastávky Jahodnice Otevřít dokument