Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

58*

ČÍslo Jednání Soubor
235/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Sportovní den na základních školách dokument
236/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
237/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
238/RMČ/2017 k ustanovení hodnotící komise a kritérií hodnocení ke zveřejněnému záměru na pronájem kavárny v Pilské dokument
239/RMČ/2017 k řešení dopravní situace rekonstrukce ul. Českobrodská dokument
240/RMČ/2017 k zajištění úklidu autobusové zastávky Jahodnice dokument