Samospráva ÚMČ Praha 14

6*

Číslo Jednání Soubor
48/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu územní studie Lokality Na Hutích, Praha - Kyje" Otevřít dokument
49/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucího odboru evropských fondů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
50/RMČ/2019 k návrhu na jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
51/RMČ/2019 k návrhu na odvolání a jmenování členů do školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele Otevřít dokument
52/RMČ/2019 k návrhu na změnu výše osobního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol městské části Praha 14 Otevřít dokument