Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

6*

ČÍslo Jednání Soubor
48/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu územní studie Lokality Na Hutích, Praha - Kyje" dokument
49/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucího odboru evropských fondů Úřadu městské části Praha 14 dokument
50/RMČ/2019 k návrhu na jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. dokument
51/RMČ/2019 k návrhu na odvolání a jmenování členů do školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele dokument
52/RMČ/2019 k návrhu na změnu výše osobního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol městské části Praha 14 dokument