Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

6

ČÍslo Jednání Soubor
53/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
54/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
55/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
56/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu dokument
57/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
58/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 výměnou bytu MHMP dokument
59/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška pro společnost MUDr. Engelmann praktický lékař, s.r.o. a na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 902 ul. Gen. Janouška dokument
60/RMČ/2019 k oznámení řízení o stanovení názvu nově budované železniční zastávky Praha - Rajská zahrada dokument
61/RMČ/2019 k aktualizaci investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 dokument
62/RMČ/2019 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2019 dokument
63/RMČ/2019 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 dokument
64/RMČ/2019 k poskytnutí individuální dotace na projekt Zahrádka mezi paneláky v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás dokument
65/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného a nehmotného majetku v objektu Baštýřská 67 mezi MČ Praha 14 a Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 30 dokument
66/RMČ/2019 k uzavření SoD na rekonstrukci chodníku ve vnitrobloku Mochovská, k. ú. Hloubětín k navazující stavbě Revitalizace vnitrobloku Mochovská dokument
67/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 0016/2018/OI/1170 na výkon technického dozoru investora k akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 dokument
68/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení dokument
69/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení _ dokument
70/RMČ/2019 k uzavření smlouvy směnné k vypořádání vlastnických vztahů pozemku parc. č. 1637/3, parc. č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín dokument
71/RMČ/2019 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje dokument
72/RMČ/2019 k nezvyšování nájemného o inflaci za zahrádky dokument
73/RMČ/2019 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1695/1, k. ú. Kyje, ul. Borská dokument
74/RMČ/2019 k návrhu na připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dokument