Samospráva ÚMČ Praha 14

60

Číslo Jednání Soubor
293/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru OOA MHMP na prodej částí pozemků parc. č. 566/61, 566/64, 566/65, 566/82 v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
278/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení na akce:Oprava lina 20 tříd - ZŠ Vybíralova, Malování a položení lina společné prostory - ul. Bří Venclíků 1070 - 1071, Oprava vstupních schodů, severní a jižní strana ul. Cíglerova 1087 - 1090 Otevřít dokument
276/RMČ/2005 na I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 Otevřít dokument
271/RMČ/2005 k návrhu na jmenování vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Otevřít dokument
294/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v MŠ Obláček Šebelova 874, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
292/RMČ/2005 k žádosti MHMP o vyjádření ke zřízení restaurační zahrádky pizzerie společnosti BELSI export - import, s. r. o., v Bobkově ulici Otevřít dokument
291/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
281/RMČ/2005 k návrhu na I. úpravu plánu oprav na rok 2005 Otevřít dokument
280/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava chodeb, schodišť - pav. B, malování kuchyně, tříd - ZŠ Gen. Janouška 1006, Malování tříd a chodeb vč. soklů - pav. B, C malování kuchyně, ZŠ Vybíralova 964, Mytí oken, zářivek, čištění koberců - ZŠ Vybíralova 964 a ZŠ Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
279/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení na akce: Malování a položení lina spol. prostory ul. Rochovská 766 - 767, 768 - 772, Odstranění revizních závad elektroinstalace spol. prostor Slévačská 905, Oprava vzduchotechnického zařízení vč. nátěrů Kardašovská 753, 754, 755, 756, Oprava ležatých a stoupacích rozvodů TUV a SV ul. Gen. Janouška 844 - 850 Otevřít dokument
290/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 864 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
289/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1050, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5.595 Kč za pozdní úhradu vyúčtování služeb za rok 2001 za užívání bytu v ulici Kardašovská 668, Praha 9 Otevřít dokument
287/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) a c) a z důvodu neužívání bytu nájemcem podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. Otevřít dokument
286/RMČ/2005 k návrhu na informaci o odstoupení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu č. 10 v č. p. 1049, Doležalova ul., Praha 9 Otevřít dokument
285/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
284/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 183/RMČ/2005 ze dne 12. 4. 2005 a k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2+kk, v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
283/RMČ/2005 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 746 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
282/RMČ/2005 k návrhu na souhlas se snížením nájemného od 1. 12. 2004 do skončení oprav střechy a s uzavřením podnájemní smlouvy za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1060 ulice Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
277/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 172/RMČ/2003 ze dne 4. 3. 2003 v čl. II bod 2 a na odsouhlasení záměru na prodej bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín dvěma právnickým osobám samostatně, založených nájemníky domů, v souladu se Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 ze dne 26. 7. 2004 Otevřít dokument
275/RMČ/2005 ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2004 Otevřít dokument
274/RMČ/2005 plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2005 Otevřít dokument
273/RMČ/2005 ke změnám personálního složení komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
272/RMČ/2005 k návrhu na výstavbu městského kamerového systému na městské části Praha 14 Otevřít dokument
270/RMČ/2005 ke služební cestě do zahraničí Otevřít dokument
269/RMČ/2005 k návrhu smlouvy na provedení personálního auditu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
268/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument