Samospráva ÚMČ Praha 14

61

Číslo Jednání Soubor
367/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
368/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
369/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
370/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
371/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
372/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
373/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
374/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
375/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
376/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14, pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení), v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
377/RMČ/2017 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
378/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m 2 - garážového stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 845 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
379/RMČ/2017 k návrhu na uzavření zástavní smlouvy k nemovitým věcem k jednotce č. 491/3, Krylovecká 491, 198 00 Praha 9 v užívání Petry Richterové a Jiřího Richtera jako oprávněných nájemců Otevřít dokument
380/RMČ/2017 k revokaci čl. II a III usnesení Rady m. č. Praha 14 č.: 302/RMČ/2017 o souhlasu s vypsáním užšího výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených kvalifikační dokumentací veřejné zakázky Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a přilehlém okolí; k souhlasu se zahájením nového užšího výběrového řízení podle zákona č.: 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na nadlimitní veřejnou zakázku na úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a přilehlém okolí; k souhlasu s pověřením AK Svejkovský, Kabelková a spol. zajištěním a organizací tohoto zahájení výběrového řízení za platebních podmínek stanovených smlouvou o poskytování právních služeb čj.: 0150/2016/OPKC_OddPVZ/1101 ze dne 18. 4. 2016 a souhlasu s jmenováním Otevřít dokument
381/RMČ/2017 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
382/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
383/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o., přidělením bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
385/RMČ/2017 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
386/RMČ/2017 k návrhu na změnu v organizační struktuře Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
387/RMČ/2017 k pravidlům participativního rozpočtu MČ P14 pro rok 2017/2018 Otevřít dokument
388/RMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2017 Otevřít dokument
389/RMČ/2017 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
390/RMČ/2017 k návrhu na zvýšení osobního příplatku Bc. Veroniky Strupkové, ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
391/RMČ/2017 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2016/2017 Otevřít dokument
392/RMČ/2017 k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257, k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1040, IČ: 63832836 Otevřít dokument
393/RMČ/2017 k dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257 a k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1040, IČ: 63832836 Otevřít dokument
394/RMČ/2017 k realizaci investičních projektů Rekuperace ZŠ Bří Venclíků a Rekuperace MŠ Šebelova Otevřít dokument
395/RMČ/2017 k podání žádosti o dotaci na projekt Strategické, procesní a projektové řízení v podmínkách ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
396/RMČ/2017 na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské a lakýrnické práce v ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
397/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
398/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
399/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2017 Otevřít dokument
400/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Mateřská škola, objekt 100a a 100b Praha - Bobkova 766/10 - Sanace vlhkého zdiva Otevřít dokument
401/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení v ZŠ Chvaletická zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
402/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0618/2016/OI/1050 na akci Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
403/RMČ/2017 k žádosti MHMP o souhlas s odnětím pozemku parc. č. 936/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
404/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 170 a parc. č. 2647/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
405/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 946, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
406/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2665/150, parc. č. 2665/151, parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/143, katastrální území Kyje Otevřít dokument
407/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2665/151, parc. č. 2665/142, parc. č. 2665/143, katastrální území Kyje Otevřít dokument
408/RMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy na převzetí pozemku parc. č. 675/6, k. ú. Hloubětín včetně parkových úprav do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
409/RMČ/2017 k informaci o novém předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2836/2, k. ú. Kyje k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 14 Otevřít dokument
410/RMČ/2017 k uzavření směnné a nájemní smlouvy k vypořádání vlastnických vztahů v území při Broumarské ulici (tzv. Broumarská sever - jih) Otevřít dokument
411/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/477, parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, parc. č. 2802/1, parc. č. 2802/3, katastrální území Kyje Otevřít dokument
412/RMČ/2017 k podání výpovědi z nájmu parkoviště v ulici Arnošta Valenty Otevřít dokument