Samospráva ÚMČ Praha 14

61

Číslo Jednání Soubor
270/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 739/RMČ/2020 a souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok Otevřít dokument
271/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
272/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
273/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
274/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
275/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostorů sloužících podnikání v objektu č. p. 758/62, ul. Bryksova, Praha 14 a objektu č. p. 759/60, ul. Bryksova, Praha 14 s účastníky výběrového řízení Otevřít dokument
276/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020 Otevřít dokument
277/RMČ/2021 k návrhu na schválení doporučení dalšího postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví bytového družstva, Ronešova a plk. Vlčka Otevřít dokument
278/RMČ/2021 k ukončení uzavírání smluv o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území Matričního úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
279/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru stavební úpravy a nástavba objektu bytového domu Konzumní č. p. 1010/16, Praha Hloubětín Otevřít dokument
280/RMČ/2021 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
281/RMČ/2021 k účetní závěrce městské části Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
282/RMČ/2021 k poskytnutí daru na podporu projektu Žákovské zastupitelstvo 2021 Otevřít dokument
283/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
284/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
285/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
286/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení II Otevřít dokument
287/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Screeningové PCR testování na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
288/RMČ/2021 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 698 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
289/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 5/1, parc. č. 5/18, parc. č. 5/3, parc. č. 5/32, parc. č. 93/1, parc. č. 99, parc. č. 117, parc. č. 13/1, parc. č. 130, parc. č. 138, parc. č. 141/1, parc. č. 141/2, parc. č. 141/3, parc. č. 149, parc. č. 156, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
290/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
291/RMČ/2021 k návrhu na schválení smlouvy o nájmu pozemku Otevřít dokument
292/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8 ks infopanelů na pozemcích parc. č. 232/2, 232/486 a 72/2 v k. ú. Černý Most, poz. parc. 566/82, 782/21, 2584/21 vše v k. ú. Hloubětín a poz. parc. č. 2725/6 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
293/RMČ/2021 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 754-017, Kardašovská 754/19, Praha 9, jako sídla spolku Otevřít dokument
294/RMČ/2021 k návrhu na zajištění přeložek inženýrských sítí v rámci investiční akce Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská Otevřít dokument