Samospráva ÚMČ Praha 14

62

Číslo Jednání Soubor
176/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
200/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Novostavba prodejního centra Lehovec včetně přilehlých komunikací Otevřít dokument
190/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava vchodů, fasády atria, zastřešení a oprava terasy, Vlčkova 1067, Praha 9 a Oprava portálů Kardašovská 773-776 (přední i zadní) Otevřít dokument
197/RMČ/2009 k souhlasu ke zřízení přípravné třídy na ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 1. 9. 2009 Otevřít dokument
199/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Novostavba polyfunkční budovy Lehovec Otevřít dokument
195/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dohody o užívání pozemku parc. č. 2548 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
177/RMČ/2009 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
181/RMČ/2009 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2008 Otevřít dokument
187/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
179/RMČ/2009 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2009 a v letech následujících Otevřít dokument
184/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2009 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2008/2009 z hlavní činnosti a z rozvojového programu MŠMT za I. čtvrtletí 2009 Otevřít dokument
182/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 20.000 Kč o.s. Spectrum Praha Otevřít dokument
193/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části, resp. celého pozemku parc. č. 2668/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
194/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dohody o užívání pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
185/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
186/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
192/RMČ/2009 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
191/RMČ/2009 k zahájení podlimitní veřejné zakázky Výměna oken, dveří a fasádních stěn ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
183/RMČ/2009 k návrhu na schválení příspěvku pro rok 2009 na úklid kontejnerových stání Otevřít dokument
178/RMČ/2009 ke změnám ve složení komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
180/RMČ/2009 k návrhu Programu prevence kriminality městské části Praha 14 na léta 2009 až 2012 a Akčního plánu prevence kriminality městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
189/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava ležatých rozvodů TUV vč. cirkulace, objekt B Bobkova 746-749, Maňákova 743-745 , Výměna dřevěných oken za plastová ul. Vlčkova 1067 (Motýlek), Praha 9 a Oprava oken, výměna za plastová - ul. Kardašovská 753,754, severní průčelí (spol.prostory), Praha 9 Otevřít dokument
188/RMČ/2009 k žádosti o přidělení bytu jako bytu náhradního v č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dohody o užívání pozemku parc. č. 2551 v k. ú. Kyje Otevřít dokument