Samospráva ÚMČ Praha 14

62

Číslo Jednání Soubor
320/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
320/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
321/RMČ/2013 k návrhu na obnovu přístřeší formou bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
321/RMČ/2013 k návrhu na obnovu přístřeší formou bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
322/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 697 Kč za užívání bytu č. 3 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
322/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 697 Kč za užívání bytu č. 3 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
323/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v 1. až 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
323/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v 1. až 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
324/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 754, ul. Maňákova a 755 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
324/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 754, ul. Maňákova a 755 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
325/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v 1. v 2. a 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
325/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v 1. v 2. a 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
326/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
326/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
327/RMČ/2013 k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2012 Otevřít dokument
327/RMČ/2013 k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2012 Otevřít dokument
328/RMČ/2013 k revokaci usnesení Rady MČ Praha 14 č. 155 ze dne 18. 3. 2013 k návrhu úpravy Územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. U 1140 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
328/RMČ/2013 k revokaci usnesení Rady MČ Praha 14 č. 155 ze dne 18. 3. 2013 k návrhu úpravy Územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. U 1140 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
329/RMČ/2013 k revokaci usnesení Rady MČ Praha 14 č. 156 ze dne 18. 3. 2013 k návrhu úpravy Územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. U 1141 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
329/RMČ/2013 k revokaci usnesení Rady MČ Praha 14 č. 156 ze dne 18. 3. 2013 k návrhu úpravy Územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. U 1141 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
330/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s obchodní společností InterCora, spol. s r. o., Lochotínská 18, Plzeň - město, jehož účelem je financování činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14, na úpravy veřejného prostranství a financování vybudování a provoz veřejného vybavení Otevřít dokument
330/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s obchodní společností InterCora, spol. s r. o., Lochotínská 18, Plzeň - město, jehož účelem je financování činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14, na úpravy veřejného prostranství a financování vybudování a provoz veřejného vybavení Otevřít dokument
331/RMČ/2013 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Otevřít dokument
331/RMČ/2013 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Otevřít dokument
332/RMČ/2013 k návrhu na odvolání předsedkyně komise pro komunitní plánování a jmenování nové předsedkyně Otevřít dokument
332/RMČ/2013 k návrhu na odvolání předsedkyně komise pro komunitní plánování a jmenování nové předsedkyně Otevřít dokument
333/RMČ/2013 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
333/RMČ/2013 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
334/RMČ/2013 k návrhu na vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
334/RMČ/2013 k návrhu na vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
335/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
335/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
336/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rozšíření dětského hřiště v parkové ploše Splavná na pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
336/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rozšíření dětského hřiště v parkové ploše Splavná na pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
337/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
338/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
338/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
339/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
339/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
340/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Andree Benešové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
340/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Andree Benešové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
341/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
341/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
342/RMČ/2013 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2012/2013 Otevřít dokument
342/RMČ/2013 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2012/2013 Otevřít dokument
343/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k podání žádosti a účasti Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 na projektu Zahrada hrou, vyhlášený nadací Proměny v roce 2013 Otevřít dokument
343/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k podání žádosti a účasti Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 na projektu Zahrada hrou, vyhlášený nadací Proměny v roce 2013 Otevřít dokument
344/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
344/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
345/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 1369/1, 1369/5, 1370/3, 1372/4 a 1372/20 v k. ú. Hloubětín pro pěstování polních plodin Otevřít dokument
345/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 1369/1, 1369/5, 1370/3, 1372/4 a 1372/20 v k. ú. Hloubětín pro pěstování polních plodin Otevřít dokument
346/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 232/222, 232/225, 232/227, 333 a 341 a k prodeji pozemků parc. č. 342, 232/226 a části 232/7, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
346/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 232/222, 232/225, 232/227, 333 a 341 a k prodeji pozemků parc. č. 342, 232/226 a části 232/7, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
347/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 254/6, 254/10 a 254/11 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
347/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 254/6, 254/10 a 254/11 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
348/RMČ/2013 k budoucí podobě dětského hřiště Jamská Otevřít dokument
348/RMČ/2013 k budoucí podobě dětského hřiště Jamská Otevřít dokument
349/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy na podporu agendových systémů Proxio/Agendio mezi společností Marbes consulting s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
349/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy na podporu agendových systémů Proxio/Agendio mezi společností Marbes consulting s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
350/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k doplnění dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru Pražský okruh, stavba 510 Satalice - Běchovice Otevřít dokument
350/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k doplnění dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru Pražský okruh, stavba 510 Satalice - Běchovice Otevřít dokument