Samospráva ÚMČ Praha 14

62*

Číslo Jednání Soubor
413/RMČ/2017 ke zrušení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - MŠ Zelenečská výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
414/RMČ/2017 ke zrušení veřejné zakázky pro dílčí část 1 - MŠ Zelenečská Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
415/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky pro dílčí část 2 - ZŠ Chvaletická - Rochovská Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
416/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
417/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o financování projektu Komunitní centrum Praha 14 v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument