Samospráva ÚMČ Praha 14

64

Číslo Jednání Soubor
394/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
394/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu ve veřejném zájmu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu ve veřejném zájmu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 43.543 Kč za užívání bytu v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 43.543 Kč za užívání bytu v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
399/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
399/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
400/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se změnou účelu užívání části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 a rozšíření podnájemní smlouvy Otevřít dokument
400/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se změnou účelu užívání části nebytových prostor v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 a rozšíření podnájemní smlouvy Otevřít dokument
401/RMČ/2013 k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh Otevřít dokument
401/RMČ/2013 k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh Otevřít dokument
402/RMČ/2013 k výsledku urbanistické soutěže o návrh Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové centrum MČ Praha 14 Otevřít dokument
402/RMČ/2013 k výsledku urbanistické soutěže o návrh Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové centrum MČ Praha 14 Otevřít dokument
403/RMČ/2013 k informaci o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku matrik provedené odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP Otevřít dokument
403/RMČ/2013 k informaci o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku matrik provedené odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP Otevřít dokument
404/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek paní Soně Šoporové, Hodějovská 313, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
404/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek paní Soně Šoporové, Hodějovská 313, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
405/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč od obce Lčovice na likvidaci škod způsobených povodněmi Otevřít dokument
405/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč od obce Lčovice na likvidaci škod způsobených povodněmi Otevřít dokument
406/RMČ/2013 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
406/RMČ/2013 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
407/RMČ/2013 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Vybíralova 967 Otevřít dokument
407/RMČ/2013 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Vybíralova 967 Otevřít dokument
408/RMČ/2013 k účetním závěrkám příspěvkových organizací městské části Praha 14 za rok 2012 Otevřít dokument
408/RMČ/2013 k účetním závěrkám příspěvkových organizací městské části Praha 14 za rok 2012 Otevřít dokument
409/RMČ/2013 k návrhu na pověření Mgr. Kláry Machové, statutární zástupkyně PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 k zastupování ředitele ZŠ v plném rozsahu do doby jmenování nového ředitele ZŠ Otevřít dokument
409/RMČ/2013 k návrhu na pověření Mgr. Kláry Machové, statutární zástupkyně PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 k zastupování ředitele ZŠ v plném rozsahu do doby jmenování nového ředitele ZŠ Otevřít dokument
410/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 do doby jmenování nového ředitele Otevřít dokument
410/RMČ/2013 k návrhu na stanovení platu Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 do doby jmenování nového ředitele Otevřít dokument
411/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny pí Evě Douchové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
411/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny pí Evě Douchové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
412/RMČ/2013 k návrhu na souhlas o povolení navýšení celkového počtu žáků ve třídě budoucího prvního ročníku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2013 Otevřít dokument
412/RMČ/2013 k návrhu na souhlas o povolení navýšení celkového počtu žáků ve třídě budoucího prvního ročníku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2013 Otevřít dokument
413/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 25 ks LCD monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
413/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 25 ks LCD monitorů Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
414/RMČ/2013 k návrhu na jmenování 2 členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
414/RMČ/2013 k návrhu na jmenování 2 členů grantové komise pro sociální oblast za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
415/RMČ/2013 k návrhu na úpravu vztahů městské části Praha 14 s azylantem zapojeným do Státního integračního programu v roce 2013 a v letech následujících Otevřít dokument
415/RMČ/2013 k návrhu na úpravu vztahů městské části Praha 14 s azylantem zapojeným do Státního integračního programu v roce 2013 a v letech následujících Otevřít dokument
416/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2013 Otevřít dokument
416/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2013 Otevřít dokument
417/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o dotaci v rámci 45. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Paculova Otevřít dokument
417/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o dotaci v rámci 45. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Paculova Otevřít dokument
418/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10068243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
418/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10068243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
419/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
419/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
420/RMČ/2013 ke změně osoby nájemce pozemku parc. č. 1761, k. ú. Kyje Otevřít dokument
420/RMČ/2013 ke změně osoby nájemce pozemku parc. č. 1761, k. ú. Kyje Otevřít dokument
421/RMČ/2013 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 2651, k. ú. Kyje ke zřízení hřbitova pro malá zvířata Otevřít dokument
421/RMČ/2013 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 2651, k. ú. Kyje ke zřízení hřbitova pro malá zvířata Otevřít dokument
422/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru o výpůjčce části pozemku parc. č. 232/190, katastrální území Černý Most Otevřít dokument
422/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru o výpůjčce části pozemku parc. č. 232/190, katastrální území Černý Most Otevřít dokument
423/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín - sanace opěrné zídky Otevřít dokument
423/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín - sanace opěrné zídky Otevřít dokument
424/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
424/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
425/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu Otevřít dokument
425/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu Otevřít dokument
426/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření dětského hřiště v parkové ploše Splavná na pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
426/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření dětského hřiště v parkové ploše Splavná na pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
427/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi PPF bankou, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
427/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi PPF bankou, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
428/RMČ/2013 k návrhu na udělení souhlasu s navrhovaným způsobem financování a formou realizace projektu Dětské hřiště Klánovická parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
428/RMČ/2013 k návrhu na udělení souhlasu s navrhovaným způsobem financování a formou realizace projektu Dětské hřiště Klánovická parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
429/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o obstarání díla na realizaci akce Rákosníčkovo hřiště na pozemku parc. č. 965, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
429/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o obstarání díla na realizaci akce Rákosníčkovo hřiště na pozemku parc. č. 965, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
430/RMČ/2013 k hodnotící zprávě k plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 Otevřít dokument
430/RMČ/2013 k hodnotící zprávě k plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 Otevřít dokument
431/RMČ/2013 k návrhu zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zajištění služeb centrálního připojení k internetu 100 Mbps Otevřít dokument
431/RMČ/2013 k návrhu zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zajištění služeb centrálního připojení k internetu 100 Mbps Otevřít dokument
432/RMČ/2013 k návrhu zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování služeb dodávka a instalace IP ústředny a IP telefonů včetně zajištění servisních služeb Otevřít dokument
432/RMČ/2013 k návrhu zadávací dokumentace k výběrovému řízení Poskytování služeb dodávka a instalace IP ústředny a IP telefonů včetně zajištění servisních služeb Otevřít dokument
433/RMČ/2013 k návrhu výpovědi smlouvy o dílo č. 04/OŽP/0002 ze dne 4. 5. 2004 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a MIKAPA plus, s. r. o. Otevřít dokument
433/RMČ/2013 k návrhu výpovědi smlouvy o dílo č. 04/OŽP/0002 ze dne 4. 5. 2004 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a MIKAPA plus, s. r. o. Otevřít dokument
434/RMČ/2013 k návrhu výpovědi smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ze dne 11. 6. 2008 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Otevřít dokument
434/RMČ/2013 k návrhu výpovědi smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ze dne 11. 6. 2008 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Otevřít dokument