Samospráva ÚMČ Praha 14

64*

Číslo Jednání Soubor
499/RMČ/2017 Informace o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva Otevřít dokument
500/RMČ/2017 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat Otevřít dokument
501/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce skateparku Černý Most Otevřít dokument