Samospráva ÚMČ Praha 14

64*

Číslo Jednání Soubor
388/RMČ/2021 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
389/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
390/RMČ/2021 k návrhu na zajištění vlastních zdrojů financování k žádostem o dotaci ve výzvách č. 7 a 9 v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 Otevřít dokument
391/RMČ/2021 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 333/1 a parc. č. 232/226 oba k. ú. Černý Most Otevřít dokument