Samospráva ÚMČ Praha 14

65

Číslo Jednání Soubor
262/RMČ/2009 k návrhu směrnice Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Otevřít dokument
265/RMČ/2009 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
277/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
284/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava rozvodů vody SV,TUV a podhledů přízemí pav. A a C, ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 , Mytí oken+ kuchyň+jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9 a Malování kuchyně a 10 tříd/vč. PVC, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 Otevřít dokument
291/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
279/RMČ/2009 k návrhu zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 2548, 2550 a 2551 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
282/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 961 a parc. č. 962/1, k. ú. Hostavice se společností Skanska Reality, a. s. Otevřít dokument
285/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava soc. zařízení pav. B př., 1. a 2. patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 , Oprava kuchyňských žlabů včetně vpustí, odpadu kanalizace a SV, ZŠ Chvaletická, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 50.000 Kč na zajištění 9. ročníku českého poháru ve streetballu Otevřít dokument
286/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava stoupaček, rozvody vody soc. a kuchyně, oprava soc. zařízení, obkladů, dlažby, Vybíralova 969 (Jahoda), Praha 9, Malování společné prostory - ul. Bobkova 755, Bryksova 740-742, Maňákova 753-754, Praha 9 Otevřít dokument
287/RMČ/2009 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace - etapa C a výplní vnějších otvorů ZŠ Bratří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most zadané podle ust. § 38, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
289/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 22 kV do pozemků parc. č. 2578/1, 2578/3 a 2779/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
288/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
276/RMČ/2009 k informaci o zajištěném přístřeší formou bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 a o neuzavření splátkového kalendáře na splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 118.237 Kč po dobu 3 let Otevřít dokument
273/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 743 v ulici Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
268/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatků k pojistným smlouvám pro havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u vozu Škoda Superb a vozu Škoda Octavia Otevřít dokument
274/RMČ/2009 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 1. 8. 2009 Otevřít dokument
283/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009/OSMI/0011 ze dne 3. 3. 2009 akce Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
290/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 122 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
266/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a artEDIT, spol. s r. o. Otevřít dokument
281/RMČ/2009 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2008/OSMI/0039 na pronájem dvou částí pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín výpovědí Otevřít dokument
278/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
280/RMČ/2009 k návrhu zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
271/RMČ/2009 k návrhu na obnovu pronájmu dvou lůžek v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
272/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
270/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
275/RMČ/2009 k žádosti nabyvatele jednotky v č. p. 1087 ulice Cíglerova, Praha 9 o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
263/RMČ/2009 k návrhu na schválení výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2008 Otevřít dokument
269/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
264/RMČ/2009 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2008 Otevřít dokument
261/RMČ/2009 k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
292/RMČ/2009 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Vysočanská radiála - III. etapa Otevřít dokument