Samospráva ÚMČ Praha 14

65

Číslo Jednání Soubor
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci Otevřít dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci Otevřít dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Otevřít dokument
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Otevřít dokument
442/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most
442/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most
443/RMČ/2013 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 776, Kardašovská ul., Praha 9, na základě výsledku veřejného losování - za podmínky vrácení bytu stávajícího, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
443/RMČ/2013 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 776, Kardašovská ul., Praha 9, na základě výsledku veřejného losování - za podmínky vrácení bytu stávajícího, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
444/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
444/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
445/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu na území městské části P raha 14
445/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu na území městské části P raha 14
446/RMČ/2013 k žádosti o pomoc při řešení bytové situace v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
446/RMČ/2013 k žádosti o pomoc při řešení bytové situace v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
447/RMČ/2013 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9
447/RMČ/2013 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9
448/RMČ/2013 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.
448/RMČ/2013 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.
449/RMČ/2013 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
449/RMČ/2013 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
450/RMČ/2013 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013
450/RMČ/2013 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013
451/RMČ/2013 k návrhu na schválení Prohlášení vlastníka budovy č. p. 494, 495, 496, 497 v ulici Slévačská, Praha 9 a budovy č. p. 768, 769, 770, 771, 772 v ulici Rochovská, Praha 9
451/RMČ/2013 k návrhu na schválení Prohlášení vlastníka budovy č. p. 494, 495, 496, 497 v ulici Slévačská, Praha 9 a budovy č. p. 768, 769, 770, 771, 772 v ulici Rochovská, Praha 9
452/RMČ/2013 k návrhu na zařazení do procesu odprodeje bytových jednotek
452/RMČ/2013 k návrhu na zařazení do procesu odprodeje bytových jednotek
453/RMČ/2013 k umístění telekomunikační sítě a zařízení firmou Ludmila Filipová, Kabelnet.cz
453/RMČ/2013 k umístění telekomunikační sítě a zařízení firmou Ludmila Filipová, Kabelnet.cz
454/RMČ/2013 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2013
454/RMČ/2013 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2013
455/RMČ/2013 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013
455/RMČ/2013 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013
456/RMČ/2013 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2012
456/RMČ/2013 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2012
457/RMČ/2013 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918
457/RMČ/2013 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918
458/RMČ/2013 k uložení odvodu Základní škole Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14
458/RMČ/2013 k uložení odvodu Základní škole Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14
459/RMČ/2013 k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14
459/RMČ/2013 k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14
460/RMČ/2013 k návrhu na stanovení garantů k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14
460/RMČ/2013 k návrhu na stanovení garantů k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14
461/RMČ/2013 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k záměru na Areál sběrného dvora s překládací stanicí komunálních odpadů v k. ú. Kyje na pozemku parc. č. 2668/166 a dalších při ul. U Technoplynu
461/RMČ/2013 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k záměru na Areál sběrného dvora s překládací stanicí komunálních odpadů v k. ú. Kyje na pozemku parc. č. 2668/166 a dalších při ul. U Technoplynu
462/RMČ/2013 ke stanovisku městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 257/2, k. ú. Hloubětín, z funkční plochy LR na SP
462/RMČ/2013 ke stanovisku městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 257/2, k. ú. Hloubětín, z funkční plochy LR na SP
463/RMČ/2013 k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností .A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
463/RMČ/2013 k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností .A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
464/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 102, k. ú. Kyje
464/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 102, k. ú. Kyje
465/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu resp. prodeji pozemku parc. č. 2575/220 v k. ú. Kyje
465/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu resp. prodeji pozemku parc. č. 2575/220 v k. ú. Kyje
466/RMČ/2013 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu nového chodníku a veřejného osvětlení v souvislosti s akcí Víceúčelové OS centrum Černý Most na pozemku parc. č. 232/190, katastrální území Černý Most
466/RMČ/2013 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu nového chodníku a veřejného osvětlení v souvislosti s akcí Víceúčelové OS centrum Černý Most na pozemku parc. č. 232/190, katastrální území Černý Most
467/RMČ/2013 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a Energetická úspora budovy MŠ Zelenečská
467/RMČ/2013 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a Energetická úspora budovy MŠ Zelenečská
468/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín - sanace opěrné zídky
468/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín - sanace opěrné zídky
469/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Svoz odpadu pro městskou část Praha 14
469/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Svoz odpadu pro městskou část Praha 14
470/RMČ/2013 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0168/2013/OSMI/1050 na realizaci investiční akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu
470/RMČ/2013 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0168/2013/OSMI/1050 na realizaci investiční akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu
471/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo a darovacích smluv za účelem realizace DH Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín
471/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo a darovacích smluv za účelem realizace DH Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín
472/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění služeb centrálního připojení k Internetu pro ÚMČ Praha 14 formou elektronické aukce a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
472/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění služeb centrálního připojení k Internetu pro ÚMČ Praha 14 formou elektronické aukce a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
473/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu právní regulace volného pobíhání psů v hl. městě Praze
473/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu právní regulace volného pobíhání psů v hl. městě Praze