Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

65*

ČÍslo Jednání Soubor
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci dokument
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most dokument
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci dokument
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most dokument