Samospráva ÚMČ Praha 14

65*

Číslo Jednání Soubor
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Otevřít dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci Otevřít dokument
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
441/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí mezi městskou částí Praha 14 a Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Otevřít dokument
440/RMČ/2013 k návrhu na uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
439/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0212/2013/OSMI/1050 na rekonstrukci výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
438/RMČ/2013 k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
437/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu dvou multifunkčních zařízení mezi společností SP Černý Most, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
436/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávací dokumentaci Otevřít dokument
435/RMČ/2013 k návrhu na zahájení realizace akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument