Samospráva ÚMČ Praha 14

67

Číslo Jednání Soubor
336/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín a bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
326/RMČ/2009 ke stanovisku k úkolu Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 26/ZMČ/2009 Otevřít dokument
348/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2551 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
341/RMČ/2009 k návrhu na schválení metodického pokynu k realizaci úplatného převodu objektů č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994Sb. Otevřít dokument
346/RMČ/2009 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 232/81 - pod budovou ZŠ Vybíralova a parc. č. 232/82 a 232/84 - pozemky funkčně spjaté se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
335/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 4 + 1, v domě č. p. 775, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
342/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava havárie kanalizace v suterénu ZŠ Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
328/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Jahoda Otevřít dokument
343/RMČ/2009 k uzavření dodatku č. 1 SoD č. 2009/OSMI/0037 - Výměna oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
351/RMČ/2009 k odejmutí 2 ks lamp veřejného osvětlení v ulici Kolbenova ze svěřené správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
331/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
329/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí grantových prostředků městské části Praha 14 v oblasti příspěvku na zajištění služby a podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
352/RMČ/2009 k návrhu na ocenění vítězů ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 v roce 2009 u příležitosti ukončení školního roku 2008/2009 Otevřít dokument
337/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 808, Kučerova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14 Otevřít dokument
327/RMČ/2009 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
345/RMČ/2009 k návrhu na revokaci usnesení č. 48/RMČ/2009 ze dne 27. 1. 2009 - k návrhu na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
350/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2665/4 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
349/RMČ/2009 k žádosti p. Bečkovského o výkup pozemků parc. č. 793/139 a parc. č. 793/140 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
340/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
347/RMČ/2009 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 3 v zahrádkářské kolonii ul. Borská v k. ú. Kyje dohodou ke dni 30. 6. 2009 Otevřít dokument
333/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 3 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
344/RMČ/2009 k návrhu na udělení souhlasu s podnikáním třetí osoby v nebytových prostorech v 1. NP obytného domu Maňákova č. p. 743, Praha 9 Otevřít dokument
332/RMČ/2009 k podání informace o nevyužití nabídky předkupního práva jednotky č. 1087/543 v ulici Cíglerova 1087, Praha 9 Otevřít dokument
339/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
334/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
338/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
330/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Zelenečská 55 Otevřít dokument