Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

67*

ČÍslo Jednání Soubor
629/RMČ/2017 k souhlasu se zřízením odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30 v budově Baštýřská 67, Praha 9, k. ú. Hostavice dokument