Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

67

ČÍslo Jednání Soubor
533/RMČ/2005 k dopisům společnosti Skanska Program Start, s. r. o. ze dne 21. 9. 2005 dokument
532/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1052, 1053 ulice Doležalova, Praha 9 dokument
531/RMČ/2005 k návrhu na snížení roční sazby z 877,44 Kč/m2 na 781,48 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 669 ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
530/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
529/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemních smluv o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dokument
528/RMČ/2005 k návrhu na prolongaci lhůty na ukončení stavebního řízení do 31. 12. 2005 pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 738 ul. Bobkova, Praha 9 dokument
527/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.996 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bryksova 728, Praha 9 dokument
526/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 260 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1050, Praha 9 dokument
525/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 50.259 Kč vyčíslených k 30. 9. 2005 z důvodu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská 767, Praha 9 dokument
524/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 326 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1042, Praha 9 dokument
523/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
522/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+kk v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
521/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 dokument
520/RMČ/2005 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova, Černý Most pí Dagmar Zárubové a pí Jarmile Hudečkové od 1. 11. 2005 dokument
519/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí odměny Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli ZŠ Chvaletická k životnímu jubileu dokument
518/RMČ/2005 k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 30% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2006, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení dokument
517/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení smluv na pronájem nebytových prostor ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most dokument
516/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Cikne Čhave dokument
515/RMČ/2005 k formální úpravě všech platných vnitroorganizačních předpisů vydaných na Úřadě městské části Praha 14 dokument
514/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument