Samospráva ÚMČ Praha 14

68

Číslo Jednání Soubor
562/RMČ/2013 k návrhu plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 Otevřít dokument
563/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
564/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
565/RMČ/2013 k žádosti na vrácení jistiny - po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9 Otevřít dokument
566/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí úhrady nákladů v souvislosti se služební cestou zástupce starosty Mgr. Aleše Kudy do Lisabonu Otevřít dokument
567/RMČ/2013 k návrhu naposkytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářky na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů Otevřít dokument
568/RMČ/2013 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
569/RMČ/2013 k návrhu na souhlas ke snížení kapacity Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 od 2. 1. 2014 Otevřít dokument
570/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2014/2015 v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
571/RMČ/2013 k návrhu na stanovení osobních příplatků Mgr. Andree Benešové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, Mgr. Jiřímu Bartekovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a Mgr. Kláře Machové, pověřené vedením Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
572/RMČ/2013 k návrhu na využití nebytových prostor v levé sekci budovy č. p. 969, ulice Vybíralova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
573/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zkrácením doby nájmu o jeden měsíc na pronájem části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
574/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Osazení termoregulačních ventilů v budově ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
575/RMČ/2013 k záměru na umístění stavby základnové stanice spol. Telefónica Czech Republic, a. s. na části pozemku parc. č. 79/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument