Samospráva ÚMČ Praha 14

68

Číslo Jednání Soubor
579/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
580/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská , Praha 9 Otevřít dokument
581/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách sloužících podnikání v objektu č. p. 742, ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
582/RMČ/2021 k návrhu na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
583/RMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům - další zájemci Otevřít dokument
584/RMČ/2021 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2022 Otevřít dokument
585/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Polyfunkční dům - nástavba 4.NP a přístavba výtahu Praha, Hloubětín čp. 478, Mochovská 40 Otevřít dokument
586/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru Stavební úpravy, přístavba a nástavba č. p. 1391 a 1392 ul. Stulíkova Praha, Kyje Otevřít dokument
587/RMČ/2021 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
588/RMČ/2021 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
589/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
590/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a ubytovaným zaměstnancem v objektu školy Otevřít dokument
591/RMČ/2021 k návrhu na zajištění sortimentu k provozu kaváren na Plechárně a v H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
592/RMČ/2021 k návrhu změny harmonogramu 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
593/RMČ/2021 k udělení výjimky ZŠ Šimanovská - sněhové zábrany na střeše Otevřít dokument
594/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0578/2020/OI/1050 na akci Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část Otevřít dokument
595/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0578/2020/OI/1050 na akci Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část Otevřít dokument
596/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
597/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky ZŠ Generála Janouška - rozšíření gastro zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
598/RMČ/2021 k návrhu na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí - opakované řízení Otevřít dokument
599/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 až 2023 pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
600/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1779, k. ú. Kyje Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany Otevřít dokument
601/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě s označením 16010-055301, VPI PH Mstětice - PH Vysočany SŽDC na pozemcích parc. č. 2582/1, parc. č. 2582/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
602/RMČ/2021 k uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 a parc. č. 1072/168, k. ú. Hloubětín po zateplení a stav. úpravách bytového domu Zelenečská č. p. 354 Otevřít dokument
603/RMČ/2021 k návrhu na změnu zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument