Samospráva ÚMČ Praha 14

68

Číslo Jednání Soubor
557/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
556/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 69/5, k. ú. Kyje panu Václavu Kočímu, bytem Travná 1203, Praha 9 Otevřít dokument
554/RMČ/2005 k návrhu na snížení srážené částky ze mzdy povinného prováděné na základě exekučního příkazu č. 028 EX 135/05 Otevřít dokument
553/RMČ/2005 k návrhu na změnu účastníka nájemní smlouvy ze dne 23. 6. 1999 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 1060, ulice Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
552/RMČ/2005 k informaci o zamítnutí odkladu výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 Otevřít dokument
551/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3+1, I. kategorie v domě č. p. 1044, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
550/RMČ/2005 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení ve výši 348 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Gen. Janouška 846, Praha 9 Otevřít dokument
549/RMČ/2005 k žádosti na prominutí smluvní pokuty ve výši 33 903 Kč za pozdní protokolární předání garážového stání v ulici Maňákova č. p. 778, Praha 9 Otevřít dokument
548/RMČ/2005 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení ve výši 3 242 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 670, Praha 9 Otevřít dokument
546/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení Otevřít dokument
544/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Rochovská 762, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2005 k návrhu na II. úpravu plánu oprav na rok 2005 Otevřít dokument
542/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
541/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2+kk v domě č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 427/RMČ/2005 ze dne 16. 8. 2005 spolu s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 761, ulice Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
539/RMČ/2005 k návrhu pořadí vybraných žadatelů na obsazení 8 bytových jednotek poskytnutých městské části Praha 14 dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1360 ze dne 20. 9. 2005 Otevřít dokument
559/RMČ/2005 k návrhu ke zřízení školské rady a na jmenování 2 členů školské rady ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most za zřizovatele Otevřít dokument
558/RMČ/2005 k rozhodnutí o veřejné zakázce úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť - ul. Hamerská, Sýkovecká, Kališťská dle § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
555/RMČ/2005 k návrhu zadání zakázky na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
547/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky odpovídající dlužnému nájemnému ve výši 306.399,50 Kč za užívání nebytových prostor v ulici Metujská č. p. 907, Praha 9 společností S.W.L., s. r. o. Otevřít dokument
545/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1 písm. d), g), h) obč. zák. Otevřít dokument
538/RMČ/2005 k návrhu rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2006 Otevřít dokument
537/RMČ/2005 k návrhu na odvolání paní Aleny Kallupové z funkce vedoucí personálního odboru Otevřít dokument
536/RMČ/2005 ke zprávě o personální problematice Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
535/RMČ/2005 k návrhu Koncepce jakosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
534/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument