Samospráva ÚMČ Praha 14

69

Číslo Jednání Soubor
676/RMČ/2017 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
677/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
678/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
679/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
680/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájmu bytu v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
681/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
682/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
683/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
684/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
685/RMČ/2017 k návrhu Kroniky městské části Praha 14 za rok 2016 Otevřít dokument
686/RMČ/2017 k informaci o změnách v obsazení Strategického týmu pro řízení a rozvoj Otevřít dokument
687/RMČ/2017 k nabídce na pokračování smluvního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasových telefonních a datových služeb uzavřené mezi spol. T-Mobile Czech Republic, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
688/RMČ/2017 k návrhu připomínek městské části Praha 14 na návrh změny Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
689/RMČ/2017 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
690/RMČ/2017 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2018 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2018 Otevřít dokument
691/RMČ/2017 k návrhu vyjádření k rekonstrukci zázemí softbalového hřiště a využití finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
692/RMČ/2017 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality a oblast adiktologických služeb pro MČ na rok 2018 Otevřít dokument
693/RMČ/2017 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14 Otevřít dokument
694/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - Revitalizace vnitrobloku v ulici Mochovská Otevřít dokument
695/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Multikulturní klub ZŠ Otevřít dokument
696/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím, PC, NTB a IT techniky pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2017 Otevřít dokument
697/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky Komunitní centrum Hloubětínská 55 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
698/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0469/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
699/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Nad Rybníkem - rekonstrukce chodníků - 1. etapa Otevřít dokument
700/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části pozemků parc. č. 1695/7 a parc. č. 2830/1, díl č. 108, k. ú. Kyje Otevřít dokument
701/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkoviště na části pozemku parc. č. 782/23, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
702/RMČ/2017 k informaci o výpovědi z nájemní smlouvy čj. 0521/2016/OSM/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 2756/6, k. ú. Kyje Otevřít dokument