Samospráva ÚMČ Praha 14

69

Číslo Jednání Soubor
577/RMČ/2005 k návrhu na rozhodnutí o veřejné zakázce Dodávka a montáž klimatizace v objektu Úřadu městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
571/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru OOA MHMP úplatně převést část pozemku parc. č. 2634 v k. ú. Hloubětín, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
570/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 29.694 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská č. p. 755, Praha 9 Otevřít dokument
569/RMČ/2005 k návrhu na prominutí nájemného vyčísleného ke dni 31. 10. 2005 na částku 168.540 Kč za užívání bytu v ulici Doležalova 1043, Praha 9 Otevřít dokument
568/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z části nebytových prostor v objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
567/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájmu o další 2 roky pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1046 ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
564/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava lina Gen. Janouška 844 - 850 Otevřít dokument
576/RMČ/2005 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti Otevřít dokument
575/RMČ/2005 k návrhu ke změně výše příplatku za vedení ředitelům ZŠ Vybíralova, ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická v souladu se schválenými pravidly Otevřít dokument
574/RMČ/2005 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Definitivní úprava ul. Pilské a točky MHD dle ust. § 45 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
573/RMČ/2005 k rozhodnutí o veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, odpovědnosti za škodu dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
572/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu komunikačního zařízení pro RD v ulici Za Školou Otevřít dokument
566/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky Komplexní výroba Listů Prahy 14 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
565/RMČ/2005 k návrhu na zrušení veřejné zakázky Komplexní výroba (litografie + tisk) Listů Prahy 14 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
563/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy na implementaci e-Podatelny Otevřít dokument
562/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o partnerství a spolupráci s občanským sdružením Jahoda Otevřít dokument
561/RMČ/2005 k návrhu zadání zakázky na pojištění motorových vozidel v majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
560/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument