Samospráva ÚMČ Praha 14

7

Číslo Jednání Soubor
68/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
69/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
70/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
71/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
72/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
73/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
74/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
75/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
76/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
77/RMČ/2011 k návrhu na jmenování předsedy bytové komise Otevřít dokument
78/RMČ/2011 k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14 Otevřít dokument
79/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. Kyje Otevřít dokument
80/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemků parc. č. 2711 a parc. č. 175, k. ú. Kyje Otevřít dokument
81/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2593/2, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2580/5, k. ú. Kyje Otevřít dokument
82/RMČ/2011 k návrhu na provedení úprav v zadávacích dokumentacích k veřejným zakázkám na dodavatele stavebních prací k projektům energetických úspor základních škol spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU Otevřít dokument
83/RMČ/2011 k návrhu na snížení cen mobilních služeb uvedených v rámcové smlouvě uzavřené mezi obch. spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
84/RMČ/2011 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k provozu zařízení k nakládání s odpady na části pozemku parc. č. 2670/21, k. ú. Kyje při ul. Průmyslová, č. p. 881, Praha 9 Otevřít dokument
85/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k připojení Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na pult poplachového a monitorovacího systému zajišťovaného Městskou policií hlavního města Prahy Otevřít dokument