Samospráva ÚMČ Praha 14

70

Číslo Jednání Soubor
597/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
598/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
599/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
600/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování mravů v domě podle § 711 odst. 2, písm. a), c) a d) obč. zák. Otevřít dokument
601/RMČ/2013 k návrhu na přípravu určovací žaloby u nájemců, kteří nepřistoupili na úpravu nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu Otevřít dokument
602/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 06/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
603/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 767, ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
604/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 773, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2013 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
606/RMČ/2013 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2014 a Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2014 Otevřít dokument
607/RMČ/2013 k podkladům pro Metropolitní plán Úvodní rozvaha o charakteru území městské části Praha 14 Otevřít dokument
608/RMČ/2013 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
609/RMČ/2013 k návrhu na souhlas ke snížení evidované kapacity Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967, Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 a Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
610/RMČ/2013 k návrhu na souhlas ke snížení evidované kapacity školy, školní družiny a školní jídelny Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2014 Otevřít dokument
611/RMČ/2013 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2014 Otevřít dokument
612/RMČ/2013 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného městského programu Prevence kriminality na rok 2014 v hl. m. Praze Otevřít dokument
613/RMČ/2013 k pronájmu části pozemku parc. č. 2731 v ul. Lánská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
614/RMČ/2013 k podání žádosti o výpůjčku pozemku parc. č. 232/717, k. ú. Černý Most, na kterém má být provedena rekonstrukce dětského hřiště Otevřít dokument
615/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č. 163/2012/OSMI/1030 uzavřené se společností Skanska, a. s. Otevřít dokument
616/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce ZŠ Chvaletická, č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí Otevřít dokument
617/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Dodání koncových uživatelských stanic a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Otevřít dokument
618/RMČ/2013 k návrhu dodatku k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 Otevřít dokument