Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

70*

ČÍslo Jednání Soubor
703/RMČ/2017 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 dokument
704/RMČ/2017 k novelizaci vyhlášky MHMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dokument
705/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/ 2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 452 704 81, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14 dokument
706/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení dokument
707/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka gastrozařízení pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská dokument
708/RMČ/2017 ke zrušení a zahájení veřejné zakázky Demolice přístavby objektu Baštýřská č. p. 67 - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
709/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti dokument
710/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy kotelny ZŠ Šimanovská dokument