Samospráva ÚMČ Praha 14

70

Číslo Jednání Soubor
640/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
641/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
642/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova , Praha 9 Otevřít dokument
643/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
644/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova , Praha 9 Otevřít dokument
645/RMČ/2021 k návrhu na jmenování členů komisí RMČ Praha 14 Otevřít dokument
646/RMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Komise MA 21 a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
647/RMČ/2021 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Otevřít dokument
648/RMČ/2021 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Komunitní akce v Praze 14, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Otevřít dokument
649/RMČ/2021 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy na projekt Setkání kultur 2022, v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Otevřít dokument
650/RMČ/2021 k návrhu na podání žádostí o projekty dle popisu projektových záměrů v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2022 Otevřít dokument
651/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
652/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 2 ks multifunkčních tiskáren v celkové hodnotě 6.000 Kč Otevřít dokument
653/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 3D tiskárny v celkové hodnotě 19.990 Kč Otevřít dokument
654/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 od školního roku 2022/2023 Otevřít dokument
655/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity dětí v mateřské škole a navýšením kapacity školní jídelny od školního roku 2022/2023 v Mateřské škole SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
656/RMČ/2021 k návrhu na souhlas se zřízením školního klubu na Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 od školního roku 2022/2023 Otevřít dokument
657/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
658/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 mezi pronajímatelem Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 a nájemcem Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 Otevřít dokument
659/RMČ/2021 k návrhu na schválení výjimky pro poskytovatele komplexních služeb spojených s provozováním kavárny, v objektu odběratele Plechárna, příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
660/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice Otevřít dokument
661/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2746/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
662/RMČ/2021 k návrhu ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 516/17, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská Otevřít dokument
663/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu pro umístění Informačního kontejneru Otevřít dokument
664/RMČ/2021 k žádosti o granty v Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 Otevřít dokument
665/RMČ/2021 k postupu ve věci kontrolního zjištění protokolu č. 002583-2020/OPZP, č.j. SFZP 134795/2020, ze dne 7. 6. 2020, v rámci realizovaného projektu Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška CZ.05.18/0.0/0.0/17_070/0006294 Otevřít dokument
666/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru bytový dům Rajský Horizont na pozemku parc. č. 221/76 a 224/249 kat. území Černý Most Otevřít dokument
667/RMČ/2021 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument