Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

70

ČÍslo Jednání Soubor
596/RMČ/2005 k návrhu na zřízení školské rady a na jmenování 2 členů školské rady ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská dokument
595/RMČ/2005 k výsledkům kontroly OSVZ ÚMČ Praha 14 prováděné odborem sociálních věcí a zdravotnictví MHMP dokument
590/RMČ/2005 k návrhu na úpravu regulačních opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení dokument
589/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. j. 2001/OSM/0074 na pronájem části pozemku parc. č. 2773/1 v k. ú. Kyje dokument
586/RMČ/2005 k návrhu na prolongaci lhůty na ukončení stavebního řízení do 31. 12. 2005 pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 737 ul. Bobkova, Praha 9 dokument
585/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 754, ulice Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
583/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.826 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 dokument
581/RMČ/2005 k návrhu na stanovení platu vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dokument
580/RMČ/2005 k návrhu na snížení počtu zaměstnanců dokument
579/RMČ/2005 k průběžné zprávě koordinačního týmu - komunitní plánování dokument
597/RMČ/2005 k žádosti na znovupřidělení bytu v č. p. 754 v ulici Kardašovská, Praha 9 dokument
594/RMČ/2005 k žádosti M. DELTA, s. r. o. o 10% navýšení hodinových sazeb zdravotnických pracovníků LSPP od 1. 1. 2006 dokument
593/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřině Novákové, ředitelce ZŠ Chvaletická za vypracování projektu JPD3 dokument
592/RMČ/2005 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická Mgr. Janě Juříkové dokument
591/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení zakázky na provedení výměny prosklených stěn na chodbách a schodištích ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 14 dokument
588/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému prodeji pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje Libuši Šmalclové, bytem Mimoňská 627, Praha 9 dokument
587/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. ARCUS, s. r. o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1140, ul. Bří Venclíků, Praha 9 z důvodu provozu Soukromého gymnázia ARCUS, s. r. o. dokument
584/RMČ/2005 k návrhu na pronájem bytů č. 7 o velikosti 2 + 1 , č. 10 o velikosti 3 + 1 a č. 9 o velikosti 1 + 1 v ulici Bří Venclíků 1070, Praha 9 a na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova č. p. 1042, Praha 9 za podmínky odkoupení pohledávek dokument
582/RMČ/2005 k návrhu na odměnu členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2005 dokument
578/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument