Samospráva ÚMČ Praha 14

71*

Číslo Jednání Soubor
668/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 1 - MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
669/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 2 - MŠ Bobkova Otevřít dokument
670/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 3 - MŠ Vybíralova Otevřít dokument
671/RMČ/2021 k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě energetického díla z vydaného společného územního a stavebního povolení na stavbu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou Otevřít dokument