Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

73*

ČÍslo Jednání Soubor
820/RMČ/2017 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 dokument
821/RMČ/2017 rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha 14 na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 14 na roky 2019 a 2020 dokument
822/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Biotop - výstavba přírodního koupaliště zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
823/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Evaluační materiály pro mateřské a základní školy v rámci Místního akčního plánu MČ Praha 14 II. dokument
824/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. j. 0843/2017/OI/1010 na akci Dodávka gastrozařízení pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská dokument
825/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0810/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická dokument
826/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastrozařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
827/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. 0009/2014/OHS_OddT/1050 ze dne 24. 1. 2014 se společností OLMAN SERVICE s.r.o., IČO: 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, Brno dokument
828/RMČ/2017 k projektu světelné signalizace v ulici Českobrodská dokument