Samospráva ÚMČ Praha 14

73

Číslo Jednání Soubor
9/RMČ/2006 k záměru na skladový a prodejní areál společnosti Richter - Frenzel při ul. U Technoplynu Otevřít dokument
8/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
6/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.878 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Konzumní 643, Praha 9 a nákladů řízení ve výši 6.825 Kč v souladu s rozhodnutím soudu Otevřít dokument
5/RMČ/2006 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) a h) obč. zák. Otevřít dokument
10/RMČ/2006 k zajištění přítoků vody do nádrže Aloisov v centrálním parku Černý Most a oprava tohoto vodohospodářského díla Otevřít dokument
4/RMČ/2006 ke změně využití grantových prostředků poskytnutých Sdružení na pomoc dětem s handicapy na projekt Nízkoprahový klub Otevřít dokument
3/RMČ/2006 k odvolání pana Lukáše Danihelky proti rozhodnutí ve věci poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Otevřít dokument
2/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění jazykové přípravy Otevřít dokument
1/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument