Samospráva ÚMČ Praha 14

74

Číslo Jednání Soubor
696/RMČ/2013 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
697/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova,Praha 9 Otevřít dokument
698/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
699/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
700/RMČ/2013 k návrhu na nesouhlas s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
701/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
702/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 799, Kučerova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
703/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
704/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
705/RMČ/2013 k návrhu na revokaci usnesení č. 650/RMČ/2013 ze dne 11. 11. 2013 Otevřít dokument
706/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
707/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
708/RMČ/2013 k návrhu na odsouhlasení záměru na odprodej nebytového prostoru o výměře 48,56 m 2 v 1. nadzemním podlaží a nebytového prostoru o výměře 19,30 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
709/RMČ/2013 k návrhu na odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na pronájem nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
710/RMČ/2013 k návrhu na odsouhlasení řešení vzájemných soudních sporů probíhajících mezi MČ Praha 14 a společností ROKOSPOL, a. s. Otevřít dokument
711/RMČ/2013 k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2014 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 Otevřít dokument
712/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí finančního daru člence Žákovského zastupitelstva Prahy 14 Otevřít dokument
713/RMČ/2013 k návrhu na stanovení výše paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru pro rok 2014 Otevřít dokument
714/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 (dále jen Zásad) Otevřít dokument
715/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k prodloužení užívání dočasných staveb při ul. Lednická, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
716/RMČ/2013 k zahájenému řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Otevřít dokument
717/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování Zastavovací studie Staré Kyje zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
718/RMČ/2013 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
719/RMČ/2013 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
720/RMČ/2013 k návrhu na schválení nového vydání instrukce QI 61-01-06 V01 R00 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
721/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 27 ks LCD monitorů, 27 ks PC, 2 tiskárny a 2 scannery Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
722/RMČ/2013 k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na realizaci projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku Otevřít dokument
723/RMČ/2013 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
724/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0404/2013/OSMI/1050 ze dne 7. 12. 2013 na realizaci projektu Stavební úpravy budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova č. p. 968 Otevřít dokument
725/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy č. 12126923 ze dne 15. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská Otevřít dokument
726/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy č. 13155373 ze dne 21. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská Otevřít dokument
727/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA a SPOL, resp. B.G.M. Holding mimo území MČ Praha 14 Otevřít dokument
728/RMČ/2013 k opakovanému pronájmu zahrádek v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
729/RMČ/2013 k prodeji pozemku parc. č. 2254/15 v k. ú. Kyje Otevřít dokument