Samospráva ÚMČ Praha 14

75

Číslo Jednání Soubor
558/RMČ/2009 k návrhu odpovědi na petici za financování výměny oken v mateřské škole Štolmířská (Štolmířská 602/4, Praha 9, Hloubětín) a Šestajovická (Šestajovická 253, Praha 9, Hloubětín) z prostředků městské části Praha 14 Otevřít dokument
551/RMČ/2009 k žádosti o snížení nájemného na běžnou výši regulovaného nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 755, Praha 9 od 1. 1. 2010 Otevřít dokument
559/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice Otevřít dokument
550/RMČ/2009 k návrhu na přidělení integračního bytu pro osoby s přiznaným postavením azylanta na území ČR, tj. přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
553/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se zrušením inflační doložky a snížením nájemného z roční sazby 273,19Kč/m2 na 250 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách části objektu č. p. 691 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
557/RMČ/2009 k návrhu připomínek ke změně Statutu hl. m. Prahy v oblasti informačních technologií Otevřít dokument
565/RMČ/2009 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
555/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Modernizace infrastruktury LAN v rámci Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
556/RMČ/2009 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na část objektu Prelátská Otevřít dokument
549/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
560/RMČ/2009 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2010 Otevřít dokument
554/RMČ/2009 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
566/RMČ/2009 k návrhu na revokaci usnesení č. 523/RMČ/2009 ze dne 6. 10. 2009 na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most II. od 15. 10. 2009 Otevřít dokument
563/RMČ/2009 k odprodeji a pronájmu pozemků v souvislosti s provedením stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany - 2. stavba Otevřít dokument
564/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k doplněným podkladům o dopravní situaci k žádosti o vydání integrovaného povolení pro Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin - provozovatele Coca-Cola HBC ČR, s. r. o. Otevřít dokument
552/RMČ/2009 k návrhu na určení pořadí došlých nabídek na pronájem nebytových prostor - restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
562/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 2548, 2550 a 2551 vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
561/RMČ/2009 k prodeji pozemků spjatých s budovami jiných vlastníků v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument