Samospráva ÚMČ Praha 14

75

Číslo Jednání Soubor
61/RMČ/2006 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru OOA MHMP úplatně převést pozemky parc. č. 2670/1, 2670/12, 2670/13, 2670/23, 2670/26 a části parc. č. 2846/1 v k. ú. Kyje, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
60/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
57/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 759, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
56/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
53/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
52/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
51/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
50/RMČ/2006 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
49/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
44/RMČ/2006 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Program prevence sociálně patologických jevů na základních školách a nové zadání této veřejné zakázky v otevřeném řízení v souladu s ustanoveními zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
43/RMČ/2006 k návrhu na sestavení řídící skupiny a pracovních skupin - komunitní plánování Otevřít dokument
65/RMČ/2006 k návrhu podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ oranžové hřiště Otevřít dokument
64/RMČ/2006 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 03/OŽPD/0005 o navýšení cen pohonných hmot (PHM) za zimní ošetřování místních komunikací ve správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
63/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí pro Autocentrum Emil Frey - Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
62/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru a k následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 81, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a PSVS, a. s. Otevřít dokument
59/RMČ/2006 k návrhu na odstoupení od smlouvy o nájmu části nemovitosti č. p. 1090 v ul. Cíglerova v k. ú. Černý Most uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. Siemens, s. r. o. Otevřít dokument
58/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dohody o splátkách mezi městskou částí Praha 14 a paní Dagmar Šulcovou Otevřít dokument
55/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1042, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
54/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
48/RMČ/2006 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2006 Otevřít dokument
47/RMČ/2006 k návrhu na schválení písemného souhlasu k profinancování technického zhodnocení z úvěru a závazek městské části, že uhradí úrok z úvěru Otevřít dokument
46/RMČ/2006 k návrhu na uzavření partnerské dohody k projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb z Prahy 14 v oblasti Standardů kvality sociálních služeb formou prohlášení o partnerství mezi městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy Otevřít dokument
45/RMČ/2006 k návrhu na uzavření partnerské dohody k projektu Vzdělávání rodičů (žen) na mateřské dovolené a po mateřské dovolené, se zaměřením na jejich nový vstup na trh práce formou prohlášení o partnerství mezi městskou částí Praha 14 a Křesťanským centrem pro rodinu Heřmánek Otevřít dokument
42/RMČ/2006 k souhrnné zprávě o přijímání a vyřizování peticí za kalendářní rok 2005 Otevřít dokument
41/RMČ/2006 k Výroční zprávě o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2005 Otevřít dokument
40/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument