Samospráva ÚMČ Praha 14

76

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2014 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
10/RMČ/2014 k návrhu na pokračování nájmu prostoru sloužícího k podnikání Otevřít dokument
11/RMČ/2014 k návrhu na odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
12/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
13/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2014 k návrhu na změnu účelu nájmu části prostor v objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
15/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro společnost nájemce do prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
16/RMČ/2014 k návrhu na doplnění smluv o nájmu bytů ve školních objektech m. č. Praha 14 Otevřít dokument
17/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu (event. úplatnému převodu) pozemků parc. č. 2668/1 a parc. č. 2668/18, k. ú. Kyje Otevřít dokument
18/RMČ/2014 k podání žádosti o svěření bloku bytových domů včetně zastavěných pozemků v k. ú. Černý Most mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Maňákova Otevřít dokument
19/RMČ/2014 k podání žádosti MHMP SVM o svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
2/RMČ/2014 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
20/RMČ/2014 k realizaci projektu Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec Otevřít dokument
21/RMČ/2014 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/2 a parc. č. 221/504 v k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
22/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
23/RMČ/2014 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
24/RMČ/2014 k návrhu na pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
25/RMČ/2014 k informaci o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013 Otevřít dokument
26/RMČ/2014 ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 - 2015 Otevřít dokument
27/RMČ/2014 k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2014 - 2016 Otevřít dokument
28/RMČ/2014 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2014 Otevřít dokument
29/RMČ/2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 Otevřít dokument
3/RMČ/2014 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
30/RMČ/2014 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti městské části na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
31/RMČ/2014 k informaci ke Zprávě o výsledku kontroly plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků při projednávání přestupků Otevřít dokument
32/RMČ/2014 k připomínkám k návrhu novely nařízení, kterým se mění příloha č. 1 tržního řádu č. 9/2011 Otevřít dokument
4/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
5/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
6/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
8/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2014 k návrhu na revokaci části usnesení č. 732/RMČ/2013 ze dne 18. 12. 2013 Otevřít dokument