Samospráva ÚMČ Praha 14

76*

Číslo Jednání Soubor
90/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Objekt komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698 - pro potřeby výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, Operačního programu Praha - Pól růstu ČR Otevřít dokument
91/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument