Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

76*

ČÍslo Jednání Soubor
567/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem dokument