Samospráva ÚMČ Praha 14

76*

Číslo Jednání Soubor
888/RMČ/2021 informace o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
889/RMČ/2021 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
890/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava a výměna segmentů orientačního systému Polikliniky ČM Parník zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
891/RMČ/2021 na schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0485/2021/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice Otevřít dokument
892/RMČ/2021 k uzavření kupní smlouvy mezi Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla MULTICAR M 26 A Profiline, nákladní automobil speciální - nosič výměnných nástaveb Otevřít dokument
893/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/22/1250/004 Otevřít dokument
894/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare, č. 73/6. k. ú. Černv Most na 29 dní Otevřít dokument
895/RMČ/2021 k podání výpovědi smlouvy o nájmu č. 0048/2018/QSM/1070 Otevřít dokument