Samospráva ÚMČ Praha 14

77

Číslo Jednání Soubor
33/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
34/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
35/RMČ/2014 k návrhu na nesouhlas s obnovou nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
36/RMČ/2014 k žádosti o přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
37/RMČ/2014 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.789 Kč za užívání bytu č. 13 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2014 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013 Otevřít dokument
39/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce části objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
40/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 773 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
41/RMČ/2014 ke stanovení počtu volebních okrsků Otevřít dokument
42/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se služební cestou Otevřít dokument
43/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
44/RMČ/2014 k návrhu na Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci Otevřít dokument
45/RMČ/2014 k návrhu organizace soutěže a složení poroty, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné architektonické soutěže o návrh s názvem Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
46/RMČ/2014 ke smlouvě o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s.r.o., Evropská č.p. 810/136, Praha 6 na vyhotovení Ověřovací studie rozvojových ploch vymezeného území MČ Otevřít dokument
47/RMČ/2014 k návrhu na projekt Tým komunitních koordinátorů (TKK) Otevřít dokument
48/RMČ/2014 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro části pozemků parc. č. 8/38, 9/5 a 10/5 v k. ú. Hostavice z funkční plochy ZP na plochu OB Otevřít dokument
49/RMČ/2014 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
50/RMČ/2014 k návrhu výše příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů MŠ a ZŠ MČ Praha 14 Otevřít dokument
51/RMČ/2014 k informaci k ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
52/RMČ/2014 k podání dodatku k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2014 Otevřít dokument
53/RMČ/2014 ke zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemků parc. č. 2728, 2736/1, 2742, 2743, 2744/1, 2745, 2746/1, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 2752, k. ú. Kyje, parc. č. 2707, 2708, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
54/RMČ/2014 k žádosti o odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1 na pozemcích parc. č. 232/700 a části parc. č. 232/698, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
55/RMČ/2014 k uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 14 o výměře 350 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
56/RMČ/2014 k uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 9 o výměře 350 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
57/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0175/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská Otevřít dokument
58/RMČ/2014 k finální podobě multifunkčního areálu Jamská Otevřít dokument