Samospráva ÚMČ Praha 14

79

Číslo Jednání Soubor
651/RMČ/2009 k souhlasu na úhradu částky 11.385 Kč za odvedenou práci v MŠ Gen. Janouška z neinvestiční dotace zřizovatele Otevřít dokument
652/RMČ/2009 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2010 Otevřít dokument
641/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok Otevřít dokument
646/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
644/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 694 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
647/RMČ/2009 k návrhu na znovupřidělení bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se změnou ve využití prostředků u projektů předložených Sdružením na pomoc dětem s handicapy, které byly podpořeny městskou částí Praha 14 v rámci grantového řízení roku 2009 Otevřít dokument
642/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok Otevřít dokument
655/RMČ/2009 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 79/1, 79/2, 79/3 a 79/4, k. ú. Kyje sjednané se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
643/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
648/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením nájemného o 40% za užívání nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
645/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
650/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru FC KING, fotbalový oddíl a uzavření darovací smlouvy Otevřít dokument
649/RMČ/2009 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
654/RMČ/2009 k souhlasu k úplatnému převodu movitého majetku Gymnáziu Chodovická 2250, Praha 9 Otevřít dokument