Samospráva ÚMČ Praha 14

80*

Číslo Jednání Soubor
197/RMČ/2018 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení u nadlimitní veřejné zakázky na služby Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci Otevřít dokument
198/RMČ/2018 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
199/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
200/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Vybavení interiéru - MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
201/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o dílo na výměnu povrchů chodníků v ulici Metujská k navazující stavbě Výměna kabelů NN a VN v lokalitě Nad Rybníkem Otevřít dokument
202/RMČ/2018 k zajištění projektových prací pro výběr zhotovitele na Zatravnění tramvajové trati Poděbradská s automatickým zavlažováním Otevřít dokument
203/RMČ/2018 k postupu zadavatele po vyloučení účastníka ze zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument