Samospráva ÚMČ Praha 14

80

Číslo Jednání Soubor
224/RMČ/2006 Parkoviště Bryksova - příprava projektu pro program JPD 2 Otevřít dokument
222/RMČ/2006 k návrhu zadání veřejné zakázky na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
216/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: Oprava okapového chodníku - ul. Kpt. Stránského 993 - 994, Praha 9, Oprava PVC a linkrusty společné prostory - ul. Kardašovská 773 - 776, Černý Most, Praha 9, Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Doležalova 1041 - 1042, Černý Most, Praha 9 Otevřít dokument
215/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: Malování a oprava PVC společné prostory - ul. Kardašovská 756, Černý Most, Praha 9, Malování a položení PVC společné prostory - ul. Ronešova 1133 - 1135, Černý Most, Praha 9, Oprava okapového chodníku - ul. Krylovecká 491-493, Slévačská 494-497, Praha 9 Otevřít dokument
223/RMČ/2006 k návrhu výzvy na dodatečné práce k dokončení díla definitivní úprava ul. Pilská a točky MHD Otevřít dokument
221/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 845, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a vybraným zájemcem Otevřít dokument
220/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
219/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení nájmu objektu č. p. 1312 spolu s přilehlými pozemky parc. č. 946/1, 945 a 2730 v ulici Tálinská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
218/RMČ/2006 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
217/RMČ/2006 k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akci: Oprava oken, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9 Otevřít dokument
214/RMČ/2006 k návrhu na zveřejňování záměru na pronájem nebytového prostoru za podmínky úhrady dluhu Otevřít dokument
213/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
212/RMČ/2006 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1042 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
211/RMČ/2006 k návrhu na odklad splatnosti nájemného a záloh na služby v nebytových prostorách v objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
210/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.035 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 Otevřít dokument
209/RMČ/2006 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.844 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1042, Praha 9 Otevřít dokument
208/RMČ/2006 k návrhu na schválení zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
207/RMČ/2006 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v ulici Rochovská 760, Praha 9 zajištěného jako přístřeší Otevřít dokument
206/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
205/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
204/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
203/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
202/RMČ/2006 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 145/RMČ/2006 ze dne 14. 3. 2006 spolu s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, Kardašovská ulice, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
201/RMČ/2006 k návrhu na schválení Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
200/RMČ/2006 k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dávek státní sociální podpory Otevřít dokument
199/RMČ/2006 k informaci o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006 Otevřít dokument
198/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument