Samospráva ÚMČ Praha 14

82

Číslo Jednání Soubor
278/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
292/RMČ/2006 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2005/2006 v oblasti hlavní činnosti Otevřít dokument
291/RMČ/2006 k realizaci stavby části oplocení na pozemku parc. č. 983/1 v kat. území Kyje, ul. Oborská Otevřít dokument
290/RMČ/2006 k nabídce na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŚ Vybíralova Otevřít dokument
289/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky - zpracování studie Rekonstrukce komunikační sítě v Hloubětíně s důrazem na vytvoření podmínek pro vznik nových parkovacích míst Otevřít dokument
288/RMČ/2006 k úpravě řešení na umístění stavby Soubor rodinných domů - Nad Rajskou zahradou ve funkčním území smíšeném obchodu a služeb SVO Otevřít dokument
287/RMČ/2006 ke zmocnění společnosti Trust Invest, s. r. o., k úkonům souvisejícím s přípravou smluv o věcných břemenech k inženýrským sítím, vloženým do pozemku parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice, komunikace Lucinková Otevřít dokument
286/RMČ/2006 k žádosti paní Miluše Vítkové o směnu části pozemku parc. č. 978/36, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 978/2, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
285/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830 a 2832 v zahrádkářské kolonii v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
284/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2 a 228/6, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
283/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1060, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
282/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků při železniční trati Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci pro účely stavby - modernizace traťového úseku Otevřít dokument
281/RMČ/2006 k návrhu na souhlas se společným užíváním nebytových prostor v objektu č. p. 740 a 741 ulice Bryksova, Praha 9 pro členy sdružení Otevřít dokument
280/RMČ/2006 k návrhu na obnovu ubytovací smlouvy o pronájmu lůžka v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
279/RMČ/2006 k návrhu na pronájem jednoho lůžka v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
277/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
276/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + kk, I. kategorie v domě č. p. 1051, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
275/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Rochovská 760, Praha 9 Otevřít dokument
274/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu a úpravu smluvního nájemného k bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
273/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
272/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
271/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1050, ul. Doležalova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
270/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
269/RMČ/2006 k návrhu na přidělení integračního bytu pro osobu s přiznaným postavením azylanta na území ČR Otevřít dokument
268/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Aquablues na pořízení sportovní výbavy Otevřít dokument
267/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Ornita Otevřít dokument
266/RMČ/2006 k návrhu na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ulice, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu Otevřít dokument
265/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Aip Safe Otevřít dokument
264/RMČ/2006 k návrhu na schválení I. úpravy plánu oprav na rok 2006 Otevřít dokument
263/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument